foto1

Licealista gora

2/Usp/ZP/ZSO1/2019                                                                                      Opole, 2019-05- 20

Informacja o udzieleniu zamówienia

DOTYCZY: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.) z dnia 29.04.2019 r.

Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe:

Część 1: Przygotowanie i dostarczenie lunchbox-ów na terenie Miasta Opola dla uczniów szkół licealnych biorących udział w projekcje pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Informuję, że:

1/ w dniu 15 maja 2019 r. udzielono zamówienia publicznego Wykonawcy

Część 1: Szafran Catering Anna Cwalina z siedzibą w Opolu 45-086, ul. Powstańców Śląskich 19

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I

w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka

Stopka kolorowa

Dyrektor ZSO Nr I w Opolu przekazuje informację o postępowaniu dotyczącym usługi polegającej na zapewnieniu uczestnictwa, udziału i ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu logistyki dla 4 nauczycieli CKP w ZPO w Opolu.

ZAŁĄCZNIK

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu uczestnictwa/ udziału i ukończeniu specjalistycznych kursów dla 10 nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu nr RPOP.09.02.02-16-0001/17 pn. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych miasta Opola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU USŁUGI

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 (KURSY)

OŚWIADCZENIE (WARUNKI UDZIAŁU, BRAK POWIĄZAŃ)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU


realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
ogłasza nabór na stanowisko Innowatora

DOKUMENTY DO POBRANIA:                               

Innowator LO1                                                

Innowator LO2                                                  

Innowator LO3                                                

Innowator LO5                                                   

Innowator LO6                                                   

Innowator LO8                               

Innowator LO9

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2019


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa polegająca na zapewnieniu uczestnictwa, udziału i ukończeniu studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu logistyki dla 4 nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2019
CKP PLO - załącznik nr 1- formularz oferty studia podyplomowe
CKP PLO - załącznik nr 2 do umowy oświadczenie
CKP PLO załącznik nr 3 wzór umowy - studia 28.02
CKP PLO załącznik nr 4 wzór protokół odbioru usługi
CKP PLO - załącznik nr 5 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds. przetargów publicznych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA DO POBRANIA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. jest realizatorem projektu pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

W załączniku dostępny jest REGULAMIN PROJEKTU

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Klauzula informacyjna Zgadzam się